preskoči na sadržaj

Osnovna škola Zmijavci

 > Naslovnica  > Predmeti  > TZK
Tjelesna i zdravstvena kultura

CILJ

Cilj je tjelesne i zdravstvene kulture osposobiti učenike za primjenu teorijskih i motoričkih znanja koja omogučuju samostalno tjelesno vježbanje radi veće kvalitete življenja. Istodobno tjelesna i zdravstvena kultura učinkovito mijenja osobine i razvija sposobnosti, čime izravno osigurava promicanje zdravlja kao nezamjenjljivoga čimbenika svih ljudskih aktivnosti.

OPĆE ZADAĆE
Zadaće tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi trajno su usmjerene na:

 • zadovoljavanje potreba za kretanjem i poticanjem samostalnoga vježbanja
 • usvajanje znanja o samostalnoj kontroli tjelesnog vježbanja
 • upoznavanja sa zakonitostima rasta i razvoja temeljnih antropoloških obilježja
 •  usvajanje znanja  o očuvanju i promicanju zdravlja
 • aktivan boravak u prirodi…

 

Nastavu tjelesne i zdravstvene kulture izvodi Nikola Vučemilović.

RAZREDNA NASTAVA

(GLOBALNI PLAN I PROGRAM)

1. RAZRED

NASTAVNE CJELINE I TEME

Hodanja i trčanja

 1. Hodanje i trčanje uz promjenu smjera kretanja.
 2. Ciklična kretanja različitim tempom do 1 minute.
 3. Brzo trčanje do 20 m iz visokog starta.

4.   Slobodno pretrčavanje prepreka do 20 cm visine.

Skakanja

5.  Sunožni i jednonožni poskoci po označenim prostorima.

6.  Preskakivanje kratke vijače sunožno u mjestu.

7. Poskoci u mješovitome uporu uzduž švedske klupe.

Bacanja i hvatanja

8.  Bacanje loptice udalj s mjesta lijevom i desnom rukom.

9.  Bacanje lakših lopti uvis na različite načine i hvatanje.

10. Bacanje lakših lopti o tlo na različite načine i hvatanje.

Kolutanja

 1. Bočno valjanje u lijevo i u desno.
 2. Povaljke u ležanju.

13. Kolut naprijed niz kosinu.

Penjanja i puzanja

      14. Puzanje i provlačenje na različite načine.

      15. Penjanje i silaženje po švedskim ljestvama.

Višenja i upiranja

      16. Različiti položaji visova i hvatova.

      17. Različiti mješoviti upori u mjestu i kretanju na tlu/spravama.

      18. Upor za rukama osloncem nogama na povišenju.

      19. Stoj na lopaticama.

Ritmičke strukture

      20. Hodanja i trčanja uz glazbenu pratnju.

      21. Oponašanja prirodnih pojava i raspoloženja uz glazbenu pratnju.

Igre

      22. Elementarna igra bez pomagala.

      23. Štafetna igra bez pomagala.

      24. Slobodno poigravanje i vođenje lopte (N).

      25. Slobodna igra sa smanjenim brojem igrača u označenom prostoru (3:3,4:4) (N).

 

 

 

2. RAZRED

NASTAVNE CJELINE I TEME

Hodanja i trčanja

 1. Hodanje zadanom brzinom.
 2. Ciklična kretanja različitim tempom do 2 minute.
 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokog starta.

4.   Hodanje po uskoj površini.

Skakanja

      5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadacima.

      6. Skok u daljinu iz zaleta.

      7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju.

      8. Naskok na povišenje do 40 cm i različiti saskoci.

Bacanja, hvatanja i gađanja

      9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti.

      10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje

Kolutanja

      11. Kolut natrag niz kosinu.

      12. Kolut naprijed.

Penjanja

      13. Penjanje na zapreke do 80 cm.

      14. Penjanje po švedskim ljestvama, silaženje po kosini i suprotno.

Upiranja

      15. Različiti položaji upora i sjedova na spravama.

      16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu.

Ritmičke strukture

      17. Ritmično povezivanje jednonožnih i sunožnih skokova.

      18. Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitog ritma i tempa.

      19. Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti (improvizacija koreografije).

Igre

      20. Elementarna igra s pomagalima.

      21. Štafetna igra s pomagalima.

      22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R).

      23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju (R).

      24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N).

      25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N).

      26. Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N).

 

3. RAZRED

NASTAVNE CJELINE I TEME

Hodanja i trčanja

1. Ciklična kretanja različitim tempom do 3 minute.

2. Brzo trčanje do 40 m iz visokog starta.

3. Ritmično pretrčavanje prepreka do 30 cm visine.

4. Hodanje u usponu po niskoj gredi.

Skakanja

      5. Skok uvis iz ravnoga zaleta odrazom lijevom i desnom nogom.

      6. Preskakivanje duge vijače.

      7. Naskok u upor čučeći na povišenje do 60 cm, saskok pruženi.

Bacanja

      8. Bacanje loptice udalj iz zaleta.

      9. Bacanje medicinke od 1 kg objema rukama - suvanjem.

Kolutanja

      10. Kolut natrag.

      11. Kolut naprijed s mjesta preko niske prepreke (lopte, medicinke i dr.).

Penjanja i puzanja

      12. Povlačenje po kosini.

      13. Penjanje po kvadratnim ljestvama.

Upiranja

      14. Naskok na nisku pritku u upor prednji, smak.

      15. Premet strance.

Vučenja i potiskivanja

      16. Vučenje i potiskivanje suvježbača na različite načine bez pomagala.

Ritmičke strukture

      17. »Dječji« poskoci.

      18. Kretanje parova uz glazbu u različitim smjerovima sučelice, postranice, otvoreno,

            zatvoreno, okretom i sl.

      19. Dječji ples po izboru.

Igre

      20. Dodavanje i hvatanje lopte u mjestu (R).

      21. Slobodna igra (R).

      22. Vođenje lopte desnom i lijevom rukom u mjestu i pravocrtnom kretanju (K).

      23. Osnovno dodavanje i hvatanje lopte s dvije ruke u mjestu (K).

      24. Dodavanje i hvatanje lopte s dvije ruke u kretanju - košarkaški dvokorak (K).

      25. Vođenje lopte rolanjem donjom stranom stopala (N).

      26. Dodavanje lopte u kretanju (N).

      27. Zaustavljanje lopte donjom stranom stopala nakon odbijanja od podloge (N).

 

4. RAZRED

NASTAVNE CJELINE I TEME

Trčanja

 1. Ciklična kretanja različitim tempom do 4 minute.

2. Brzo trčanje na 50 m iz poluvisokog starta.

Skakanja

      3. Skok uvis iz kosoga zaleta odrazom lijevom i desnom nogom.

      4. Sunožni naskok na odskočnu dasku i skok pruženo.

Bacanja i gađanja

      5. Gađanje lopticom u pokretni cilj s udaljenosti do 5 m.

      6. Bacanje medicinke od 1 kg suručno iz različitih položaja

Kolutanja

      7. Povezivanje koluta naprijed i natrag na različite načine.

Penjanja

      8. Penjanje po mornarskim ljestvama.

      9. Penjanje po konopu ili motki do 2 m.

Višenje i upiranje

      10. Vis prednji na karikama.

      11. Vis stojeći prednji provlakom u vis stojeći stražnji na dočelnim spravama.

      12. Iz upora prednjeg na niskoj pritki odnjihom saskok.

Vučenje i potiskivanje

      13. Vučenje i potiskivanje suvježbača na različite načine uz korištenje pomagala.

Ritmičke i plesne strukture

 1. Trokorak.

15. Galop naprijed i strance.

      16. Vaga zanoženjem na tlu.

      17. Narodni ples po izboru iz zavičajnog područja.

Igre

      18. Dodavanje i hvatanje lopte u kretanju (R).

      19. Mini rukomet (R).

      20. Vođenje lopte s promjenom smjera kretanja (K).

      21. Ubacivanje lopte u koš jednom rukom odozgora nakon vođenja–košarkaški dvokorak (K).

      22. Dječja košarka (K).

      23. Dodavanje i hvatanje lopte iz »košarice« u odbojkaškom stavu (O).

      24. Vođenje lopte sredinom hrpta stopala (N).

      25. Udarac na vrata sredinom hrpta stopala (N).

      26. Dječji nogomet (N).

 

 

PREDMETNA NASTAVA

(GLOBALNI PLAN I PROGRAM)

 

5. RAZRED

(Učenici)

NASTAVNE CJELINE I TEME

Trčanja

1. Ciklična kretanja različitim tempom do 6 minuta.

2. Brzo trčanje do 60 m iz niskog starta.

Skakanja

3. Skok uvis prekoračnom tehnikom »škare«.

4. Skok udalj zgrčnom tehnikom.

5. Zgrčeni skok odrazom s odskočne daske.

Bacanja

6. Bacanje male medicinke od 1 kg s mjesta suvanjem lijevom i desnom rukom.

Višenja, upiranja i penjanja

7. Penjanje po motki do 5 m.

8. Jednonožni uzmah na niskoj preči/pritki.

9. Stoj na rukama uz okomitu plohu.

10. Vis strmoglavi iz visa uznjetoga na karikama.

11. Njih u uporu na paralelnim ručama do sjeda raznožno.

Preskakanja

12. Raznoška.

Ritmičke i plesne strukture

13. Narodni ples po izboru iz zavičajnog područja.

Borilačke strukture

14. Pad naprijed preko ramena u dominantnu stranu.

Igre

15. Vođenje lopte različitim načinima (R).

16. Dodavanje i hvatanje lopte različitim načinima (R).

17. Šut s tla osnovnim načinom (R).

18. Osnovni košarkaški stav u napadu s loptom i pivotiranje (K).

19. Šut jednom rukom s prsiju iz mjesta (K).

20. Slobodna igra 1:1 (K).

21. Vršno odbijanje iz srednjeg odbojkaškog stava (O).

22. Podlaktično odbijanje (O).

23. Donji servis i prijem servisa vršno (O).

24. Igre vršnim odbijanjem 1:1, 2:2 (O).

25. Zaustavljanje lopte hrptom stopala principom amortizacije (N).

26. Osnovno oduzimanje lopte sučelice (N).

27. Žongliranje loptom (N).

 

5. RAZRED

(Učenice)

NASTAVNE CJELINE I TEME

Trčanja

1. Ciklična kretanja različitim tempom do 6 minuta.

2. Brzo trčanje do 60 m iz niskog starta.

Skakanja

3. Skok uvis prekoračnom tehnikom »škare«.

4. Skok udalj zgrčnom tehnikom.

5. Zgrčeni skok odrazom s odskočne daske.

Bacanja

6. Bacanje male medicinke od 1 kg s mjesta suvanjem

Upiranja i penjanja

7. Penjanje po motki do 5 m.

8. Jednonožni uzmah na niskoj preči/pritki.

9. Stoj na rukama uz okomitu plohu.

10. Galop naprijed po tlu/gredama različitih visina.

11. Vaga zanoženjem na tlu/gredama različitih visina.

Preskakanja

12. Raznoška

Ritmičke i plesne strukture

13. Osnovni koraci aerobike niskog i visokog intenziteta.

14. Skok »škarice«.

15. Narodni ples po izboru iz zavičajnog područja.

Borilačke strukture

16. Pad naprijed preko ramena u dominantnu stranu.

Igre

17. Vođenje lopte različitim načinima (R).

18. Dodavanje i hvatanje lopte različitim načinima (R).

19. Šut s tla osnovnim načinom (R).

20. Osnovni košarkaški stav u napadu s loptom i pivotiranje (K).

21. Šut jednom rukom s prsiju iz mjesta (K).

22. Slobodna igra 1:1 (K).

23. Vršno odbijanje iz srednjeg odbojkaškog stava (O).

24. Podlaktično odbijanje (O).

25. Donji servis i prijem servisa vršno (O).

26. Igre vršnim odbijanjem 1:1, 2:2 (O).

27. Zaustavljanje lopte hrptom stopala principom amortizacije (N).

28. Osnovno oduzimanje lopte sučelice (N).

29. Žongliranje loptom (N).

 

6. RAZRED

(Učenici)

NASTAVNE CJELINE I TEME

Trčanja

1. Trčanje različitim tempom do 6 minuta.

2. Preponsko trčanje.

Skakanja

3. Skok udalj jedan i pol koračnom tehnikom.

4. Osnovni skokovi s mini trampolina – pruženi, zgrčeni, raznožni.

Bacanja

5. Bacanje male medicinke do 2 kg bočnom tehnikom.

Kolutanja

6. Leteći kolut na povišenje od mekanih strunjača.

Višenja, upiranja i penjanja

7. Penjanje po konopu do 5 m.

8. Ljuljanje na karikama malom amplitudom, saskok u zaljuljaju.

9. Njih u uporu na niskim paralelnim ručama, saskok zanožno.

Preskakanja

10. Zgrčka.

Ritmičke i plesne strukture

11. Narodni ples po izboru iz zavičajnog područja.

12. Osnovne vježbe aerobike za razvoj repetitivne snage.

Borilačke strukture

13. Pad natrag i u stranu.

14. Osnovni zahvati držanja u parteru.

Igre

15. Skok šut (R).

16. Blokiranje i oduzimanje lopte (R).

17. Zonska obrana 6:0, sustav igre s jednim kružnim napadačem (R).

18. Kretanje u vođenje i zaustavljanje ili zaustavljanje na dodanu loptu (K).

19. Vođenje lopte s promjenom smjera i tempa kretanja (K).

20. Suradnja dva igrača u obrani i napadu (K).

21. Prijem servisa podlaktično (O).

22. Mini odbojka 3:3 (O).

23. Vođenje lopte s promjenom smjera i brzine kretanja (N).

24. Driblinzi i fintiranja (N).

25. Udarac glavom iz kretanja bez skoka (N).

 

6. RAZRED

(Učenice)

NASTAVNE CJELINE I TEME

Trčanja

1. Trčanje različitim tempom do 6 minuta.

2. Preponsko trčanje.

Preskakanja

3. Skok udalj jedan i pol koračnom tehnikom.

4. Osnovni skokovi s mini trampolina – pruženi, zgrčeni, raznožni.

Bacanja

5. Bacanje male medicinke do 2 kg bočnom tehnikom.

Kolutanja

6. Leteći kolut na povišenje od mekanih strunjača.

Višenja i penjanja

7. Penjanje po konopu do 5 m.

8. Ljuljanje na karikama malom amplitudom, saskok u zaljuljaju.

9. Klimom premah zgrčno i raznožno na dvovisinskim ručama.

10. Naskok u upor čučeći na gredu, saskok pruženo.

Preskoci

11. Zgrčka.

Ritmičke i plesne strukture

12. Spajanje osnovnih koraka aerobike niskog i visokog intenziteta u jednostavnije koreografije.

13. Narodni ples po izboru iz zavičajnog područja.

14. Osnovne vježbe aerobike za razvoj repetitivne snage.

15. »Mačji« skok.

16. Daleko-visoki skok.

Borilačke strukture

17. Pad natrag i u stranu.

Igre

18. Skok šut (R).

19. Blokiranje i oduzimanje lopte (R).

20. Zonska obrana 6:0, sustav igre s jednim kružnim napadačem (R).

21. Kretanje u vođenje i zaustavljanje ili zaustavljanje na dodanu loptu (K).

22. Vođenje lopte s promjenom smjera i tempa kretanja (K).

23. Suradnja dva igrača u obrani i napadu (K).

24. Prijem servisa podlaktično (O).


NASTAVA NA DALJINU
KORISNIČKI RAČUN

       Za provjeru računa               klikni na sliku

    

IZBOR UDŽBENIKA

       

Poveznica na izbor udžbenika za učitelje

Informacije za roditelje 2019./2020.

 

          

Raspored sati

Anketa
Koji vam oblik nastave više odgovara?
 
Kalendar
« Srpanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Školski list

    

List 1      List 2      List 3

Korisni linkovi
Brojač posjeta
Ispis statistike od 13. 4. 2013.

Ukupno: 383892
Danas: 83
CMS za škole logo
Osnovna škola Zmijavci / Zmijavci b.b., HR-21266 Zmijavci / www.os-zmijavci.skole.hr / ured@os-zmijavci.skole.hr
preskoči na navigaciju